Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Verlof vanwege bijzondere omstandigheden

Verlof vanwege bijzondere omstandigheden

Onder ‘andere bijzondere of gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders/verzorgers en/of het kind liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 • Huwelijk van familie tot en met de derde graad van het kind: In Nederland maximaal 1-2 schooldagen, in het buitenland maximaal 5 schooldagen.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.
 • Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht of herstel van ouder(s)/verzorger(s) en familie van het kind tot en met de derde graad: duur in overleg met de directeur.
 • Overlijden van familie in de eerste graad van het kind: maximaal 5 schooldagen.
 • Overlijden van familie in de tweede graad van het kind: maximaal twee schooldagen
 • Overlijden van familie in de derde en vierde graad van het kind: maximaal één schooldag.
 • Verhuizing van gezin: één schooldag.
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn.
 • Voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden.

Toelichting graden in verwantschap:

 • 1e graad: ouders.
 • 2e graad: grootouders, broers en zussen.
 • 3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen).
 • 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes, achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).

 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Schoolverlof tot tien schooldagen kunt u aanvragen bij de schooldirecteur. Bij een langere verlofduur beoordeelt de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling de aanvraag. Zij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur.

Een verlofaanvraag moet zo spoedig mogelijk bij de directeur/leerplichtambtenaar worden ingediend. Bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren.

 • Verlof vanwege bijzondere omstandigheden.

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).