Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Verlof vanwege religieuze verplichtingen

Verlof vanwege religieuze verplichtingen

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij. In verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Een aanvraag voor verlof op deze grond moet minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk aan de schooldirecteur worden voorgelegd. Voor de volgende religieuze feestdagen verleent de school na correcte melding in ieder geval verlof.

Joodse feestdagen

 • Joods Nieuwjaar (Rosj Hasjana)
 • Grote Verzoendag (Jom Kipoer)
 • Loofhuttenfeest (Soekot)
 • Vreugde der Wet (Simchat Tora)
 • Feest van het Licht (Chanoeka)
 • Lotenfeest (Poerim)
 • Joods Paasfeest (Pesach)Feest van Gods openbaring (Sjavout)

Christelijke feestdagen

 • Aswoensdag
 • Biddag voor gewas en arbeid
 • Dankdag voor gewas en arbeid
 • De overige Christelijke feestdagen zijn officiële feestdagen waarop elke leerling vrij heeft.

Islamitische feestdagen

 • Offerfeest (led-al-Adha)
 • Islamitisch nieuwjaar (Al Hijra)
 • De tiende dag (Asjoena)
 • Geboortedag van de profeet Mohammed (Milad an-nabil)
 • Hemelreis van de profeet Mohamed (Lailat al-Mi'raj)
 • Nacht van de lotbezegeling (Lailat al-Bara'at)
 • Suikerfeest (led-al-Fitr)

Hindoeïstische feestdagen

 • Lentefeest (Holi Phagua)
 • Lichtjesfeest (Divali )

Bij de feesten staan geen data. Verreweg de meeste religieuze feesten hebben geen vaste datum. Op de website www.beleven.org kunt u zien wanneer per kalenderjaar een religieus feest wordt gevierd. Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval. Ondanks de rigieuze oorsprong is dit geen religieus feest. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond. Binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren. Overigens staat het (Rooms-Katholieke) scholen vrij de voorjaars- of carnavalsvakantie te plannen tijdens het carnaval. Dit geldt ook voor andere scholen waar het overgrote deel van de leerlingen een religieus feest viert dat niet samenvalt met een officiële feestdag. Bijvoorbeeld bid- en dankdag bij Reformatorische scholen of Islamitische feestdagen op Islamitische scholen.

 • Verlof vanwege religieuze verplichtingen.
 • Burgemeester en Wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).