Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Vluchtelingenpaspoort

Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor vluchtelingen. Om hier recht op te hebben dient u te zijn erkend als vluchteling. U moet dus in het bezit zijn van een verblijfsdocument waaruit uw toelating als vluchteling blijkt. Het proces van erkenning als vluchteling loopt via het Ministerie van Justitie.

De geldigheidsduur van een vluchtelingenpaspoort ligt tussen de 1 en 5 jaar (afhankelijk van de verblijfsstatus) en dient voor het reizen naar landen buiten Nederland met uitzondering van het land van herkomst. U heeft als vluchteling in deze situatie dus geen paspoort van uw eigen land.

Informatie

Vingerafdrukken

Op grond van Europese regelgeving is het verplicht uw vingerafdrukken op te nemen in uw paspoort. De vingerafdrukken worden opgenomen op een chip in het paspoort, met als doel om uw paspoort beter te beveiligen. Vingerafdrukken moeten worden opgenomen wanneer de aanvrager van een paspoort 12 jaar of ouder is.

Voor meer informatie over de vingerafdrukken kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

  • Alle in bezit zijnde reisdocumenten;
  • Eén recente goed gelijkende pasfoto, recht van voren genomen tegen een lichte, egale achtergrond. Ogen moeten goed zichtbaar zijn (geen donkere bril). Hoofddeksel niet toegestaan (tenzij gedragen om religeuze of medische redenen);
  • Vreemdelingendocument (verblijfsdocument).
2 tot 3 weken

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).