Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Vrijstelling op lichamelijke of psychische gronden

Vrijstelling op lichamelijke of psychische gronden

Het is voor ouder(s)/verzorger(s) mogelijk vrijstelling te krijgen van de verplichting hun kind in te schrijven bij een (door de wet aangewezen) school. Dit kan op verschillende gronden. Zo ook op lichamelijke of psychische gronden.

Vanwege een structurele handicap worden kinderen ingeschreven bij een medisch kinderdagverblijf (MKD) of Orthopedagogisch Didactisch Dagcentrum (ODDC). Vaak hebben ze een intensievere vorm van begeleiding nodig. Een MKD of ODDC is geen erkende school in de zin van de Leerplichtwet. Als een kind instroomt bij een MKD of ODDC is dus een vrijstelling van de leerplicht (inschrijfplicht) nodig.

In feite gaat het om een beroep op vrijstelling en niet zozeer een aanvraag. Als de kennisgeving van ouder(s)/verzorger(s) voldoet aan de eisen van de Leerplichtwet dan leidt dit van rechtswege tot vrijstelling. De ouder(s)/verzorger(s) moeten de kennisgeving voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente van het kind. Dit op het moment dat een kind vijf jaar wordt en de leerplicht aanvangt. Verder moeten ouder(s)/verzorger(s) jaarlijks voor 1 juli een kennisgeving doen. De vrijstelling geldt dus voor één schooljaar. Op deze regel is een uitzondering. Namelijk als op voorhand kan worden aangetoond dat een kind voor een langere periode niet in staat is een onderwijsinstelling te bezoeken. Met andere woorden als het kind vanwege een structurele handicap voor langere tijd niet aan de leerplicht kan voldoen. Ouder(s)/verzorger(s) moeten dit met een deskundigenverklaring kunnen aantonen. Deze deskundige kan een (onafhankelijke) arts, pedagoog of psycholoog zijn.  Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).