Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor kinderen tot zes jaar.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen voor hun kind, jonger dan zes jaar, een beroep doen op vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Dit voor ten hoogste vijf uren per week. De ouder(s)/verzorger(s)  moeten dit aan de directeur van de school meedelen.

Daarnaast kan het kind voor nog eens vijf uren per week worden vrijgesteld van de plicht tot schoolbezoek. Hiervoor moeten de ouder(s)/verzorger(s) een officieel verzoek bij de directeur neerleggen. Dit kan via het formulier ‘aanvraag vrijstelling schoolbezoek vijfjarigen' (zie onder). De directeur van de school beslist.Deze ontheffingsmogelijkheid is in de Leerplichtwet 1969 opgenomen om overbelasting van het jonge kind te voorkomen. Deze uren mogen niet worden opgespaard.

  • Vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor kinderen tot zes jaar.
  • Burgemeester en Wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).