Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Watergangen beheer

Watergangen beheer

Wij hebben u vorig jaar gevraagd een keuze te maken uit twee onderhoudsmethoden van de watergang. Daarvoor hebben wij u een aantal opties aangereikt. Voor dit jaar hanteren we dezelfde werkwijze als vorig jaar.

Met een aantal aanliggende eigenaren zijn afspraken gemaakt. Met een ander aantal aanliggende eigenaren is geen contact geweest en hebben we eenzijdig (aan de wegzijde) de watergang onderhouden.

Voortzetting werkmethodes

Dit jaar gaan we het onderhoud op dezelfde wijze uitvoeren als vorig jaar. De huidige werkwijze is gevisualiseerd in een aantal kaarten die u via de koppeling per gebied kunt inzien.(onderaan deze pagina)

Wenst u wijziging in de onderhoudsmethode, dan kunt u via het online contactformulier aangeven welke methode uw voorkeur heeft:

Onderhoudsmethoden

  • Eenzijdig onderhoud
    • Vanaf eind 2015 onderhoud de gemeente bij leggerwatergangen de eigen helft van de watergang door maaien of klepelen. De overige helft zal door de andere aanliggende eigenaar onderhouden moeten worden.
  • Alternatieve werkwijze
    • De alternatieve onderhoudsmethode gaat uit van het maaikorven van de gehele watergang door de gemeente waarbij we het maaisel op het aanliggende perceel van u neerleggen. De verwerking van het maaisel vindt daarna door u plaats. Voorwaarde is wel dat de betreffende watergang in zijn geheeldezelfde onderhoudsmethodiek ondergaat. In enkele gevallen zijn specifieke afspraken gemaakt in verband met de bereikbaarheid van de watergang.

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).