Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), woz

GBLT heft en int naast de waterschapsbelastingen ook de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Dalfsen. GBLT staat voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn.

Wilt u meer informatie over GBLT, dan kunt u terecht op de website van GBLT. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met nummer (088) 064 55 55.

Op de website van GBLT vindt u veel informatie over verschillende soorten belastingen. U leest welke heffingen de gemeente kent, wat de tarieven zijn, maar ook informatie over bezwaar maken, kwijtschelding, vermindering van de belastingen, enzovoorts.

Wat is uw WOZ-waarde?

Bezwaarschrift indienen?

Logo Mijn Loket GBLT Logo Mijn Loket GBLT

Heeft u nog vragen?

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).