Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Ketenbeleid

Uitgangspunten voor keten in Dalfsen:

  • Sluiting van de keten is niet gewenst. De keet is een belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren en heeft een sociale functie. De keet moet wel veilig en verantwoord zijn.
  • We zien het liefst keten als "verlengde huiskamer", maar we kunnen instemmen met het bestaan van losstaande keten (maximaal 35 m2 en maximaal 3 meter hoog). Illegale bijgebouwen zijn verboden.
  • Keten hebben geen openbaar karakter maar zijn bedoeld voor groepen vrienden (tot ca. 20 jongeren).
  • Keten staan (vrijwel) altijd op particulier terrein. Ouders (eigenaren) en jongeren zijn daarom primair verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in een keet. De rol van de gemeente is daarbij ondersteunend in de vorm van informatie en voorlichting.

Op excessen wordt zondermeer gehandhaafd, bv in de volgende gevallen:

  • Er is sprake van een commerciĆ«le keet; deze is (bijna) bedrijfsmatig van opzet, er wordt tegen betaling alchohol verstrekt, is voor publiek geopend en heeft een permanent karakter. De commerciĆ«le keet lijkt dan ook het meest op een illegale kroeg.
  • Er wordt alcohol verstrekt aan jongeren onder de toegestane leeftijdsgrens.
  • Er is sprake van illegale aanbouw of bijgebouwen.

Folder 'Jongeren, alcohol en veilige keten in Dalfsen'

Zoals gezegd, zijn keten belangrijke ontmoetingsplekken voor jongeren in de gemeente Dalfsen. De gemeente erkent het belang van keten waar vrienden bij elkaar kunnen komen, maar vindt het wel belangrijk dat het er veilig is en dat er verantwoord met alcohol wordt omgegaan. Dat is primair een verantwoordelijkheid van de ouders, omdat keten zich op eigen terrein bevinden. In onderstaande folder leest u meer over keten, alcohol en brandveiligheid (checklist). Ook leest u hoe u een workshop door en voor jongeren in de keet kunt aanvragen!

Laatst aangepast: 11-07-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen