Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Alle peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat. Na de harmonisatie kan een deel van de ouders die gebruik maken van peuterspeelzaalwerk ook recht op kinderopvangtoeslag hebben.
Alle kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Iedere locatie heeft een eigen registratienummer.

Wanneer u kinderopvangtoeslag van de belastingdienst wilt ontvangen, heeft u dit registratienummer nodig. Daarnaast weet u dan zeker dat uw locatie getoetst wordt op de kwaliteitseisen zoals deze in de Wet Kinderopvang aan opvangorganisaties gesteld worden.
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en u wilt wel gebruik maken van peuteropvang neem dan contact op met uw peuteropvang. De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat alle peuters naar de peuteropvang gaat en betaalt een vergoeding aan de peuteropvang, zodat deze organisatie aan ouders direct een lager bedrag in rekening kan brengen. U ontvangt maandelijks een factuur voor de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt inkomensafhankelijk bepaald.

Heeft u nog vragen?

Laatst aangepast: 28-11-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen