Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Handhavingsbeleid Kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk moet jonge kinderen een veilige en vertrouwde plek bieden en aansluiten op hun leeftijd en ontwikkeling. Daarom heeft het Rijk kwaliteitseisen ontwikkeld waaraan kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen moeten voldoen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. De gemeente werkt daarin nauw samen met de GGD, die inspecties uitvoert op de kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen, evenals bij gastouders. Wanneer de GGD constateert dat een organisatie niet aan de voorwaarden voldoet, kan de gemeente daarop handhaven.

In onderstaande documenten is het handhavingsbeleid beschreven. In de notitie handhavingsbeleid staat hoe de gemeente Dalfsen omgaat met haar handhavingstaak op dit gebied en staan de afspraken tussen de gemeente en de GGD beschreven. In het afwegingsmodel staan alle kwaliteitseisen per opvangvorm beschreven met de hersteltermijnen en handhavingsmogelijkheden.

Laatst aangepast: 02-08-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen