Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Alle kinderopvangvoorzieningen in één register

Bent u op zoek naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouder of BSO (buitenschoolse opvang) en wilt u weten welke voorzieningen er bij u in de buurt zijn? Of wilt u het inspectierapport van een opvangvoorziening inzien? Kijkt u dan op het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Op het LRKP staan alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, BSO's, gastouderbureaus en gastouders die bij de gemeente en de GGD bekend zijn. Dat betekent dat er bij deze voorzieningen toezicht is op de kwaliteit door middel van inspecties door de GGD.

Ook voor eventuele kinderopvangtoeslag is de registratie van kinderdagverblijven, BSO's en gastouders in het LRKP van belang. Elke voorziening voor kinderopvang krijgt een uniek registratienummer dat u nodig heeft voor de opgave bij de Belastingdienst.
Voor peuterspeelzalen bestaat geen mogelijkheid voor kinderopvangtoeslag.

Laatst aangepast: 02-08-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen