Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Voorschoolse voorzieningen en educatie

Ter inzage: 22 november 2017 tot en met 27 december 2017

Voorschoolse educatie (VVE)

Kinderen leren en ontdekken als zij jong zijn heel veel. De ontwikkeling in de eerste jaren van een kind, legt de basis voor later. Daarom moet ieder kind goede kansen krijgen om zich juist in die eerste jaren zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die wat extra aandacht voor de ontwikkeling kunnen gebruiken, zijn in de gemeente Dalfsen VVE-groepen. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Met behulp van een methode zoals Uk en Puk wordt er spelenderwijs gericht aandacht besteedt aan de ontwikkeling van kinderen.

Hieronder kunt u een folder downloaden waar meer informatie staat over VVE in Dalfsen.

Beleid voorschoolse voorzieningen en educatie

De gemeente Dalfsen heeft beleid vastgesteld over voorschoolse voorzieningen en educatie. Hierin staan de uitgangspunten voor voorschoolse educatie (VVE) benoemd en het beleid op het gebied van peuteropvang en VVE.

Beleidsregels peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

Vanaf 1 oktober 2017 zijn de beleidsregels voor voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk in werking getreden. Peuteropvang kunnen in deze beleidsregels lezen aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Laatst aangepast: 28-11-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen