Trouwloket

Afbeelding trouwringen Afbeelding trouwringen

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt aangaan, kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening:

  • Telefoon 14 0529

Tot 1 september 2015 werd een akte van huwelijksaangifte of aangifte van een geregistreerd partnerschap opgemaakt. Deze aangifte stond bekend als "in ondertrouw gaan". Per 1 september 2015 is de ondertrouw komen te vervallen, hiervoor is de melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap in de plaats gekomen.

De melding voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt plaats in de gemeente waar uw huwelijk/partnerschap wordt gesloten. De melding is één jaar geldig, dit jaar begint op de dag na die van de melding. De melding van een voorgenomen huwelijk/partnerschap moet minimaal twee weken vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap door de gemeente ontvangen zijn.
Na de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontvangt de gemeente waar u en uw partner staan ingeschreven een kennisgeving van het gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap.

De huwelijkssluiting: dit is het moment van het daadwerkelijk 'trouwen'.

Daarnaast is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om zelf een trouwlocatie uit te zoeken. De tijden waarop getrouwd kan worden zijn voor de drie aangewezen locaties op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur en voor de overige locaties op maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur.

Laatst aangepast: 30-10-2017
Afbeelding Gastheer en Gastvrouwen Afbeelding Gastheer en Gastvrouwen

Entente Florale Europe