Afvalbeleid

Afvalbeleid

In de gemeente Dalfsen is ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd. Omgekeerd inzamelen stimuleert afvalscheiding bij de mensen thuis en is goed voor het milieu en de portemonnee.
Het doel is 90% hergebruik van grondstoffen en 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.

Dalfsen en Rova

ROVA werd in 1996 opgericht als samenwerkingsverband van meer dan 20 gemeenten die verenigd zijn in de Regio IJssel-Vecht.
Deze gemeenten hadden tot dat moment de afvalinzameling óf ondergebracht in de eigen reinigingsdienst óf hadden het uitbesteed aan commerciële partijen.
ROVA kreeg als opdracht de organisatie en uitvoering van de gemeentelijke vuilverwijdering efficiënter en effectiever te maken en waar mogelijk te innoveren. En dat alles tegen de laagst mogelijke kosten.
Positieve resultaten van ROVA worden vertaald naar lagere tarieven en worden in de vorm van dividend aan de gemeenten teruggegeven.

Laatst aangepast: 13-07-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen

Wilt u meer informatie?

Klantenservice ROVA