Spelregels gebruik containers

1. Containers per huishouden

Ieder huishouden krijgt eenmalig gratis een oranje en groene container aangeboden en in bruikleen. In het buitengebied en op industrieterreinen krijgen de huishoudens ook een grijze container. Acceptatie en gebruik is niet verplicht. Tegen betaling kunnen containers worden omgewisseld voor grotere of kleinere formaten. Tegen betaling kunnen huishoudens een tweede oranje of groene container aanvragen via de klantenservie van ROVA (038 42 73 777).

De containers blijven eigendom van ROVA en zijn gekoppeld aan het adres.

2. Registratie

Bij een gemeentelijke in- of uitschrijving wordt binnen enkele dagen een bericht gestuurd naar de ROVA. De ROVA activeert het adres en de containers worden automatisch op de eerst volgende inzamelronde geleegd. Controle en registratie gebeurt via een chip in de container. ROVA geeft de chipregistraties weer terug aan de gemeente Dalfsen voor de facturatie.

3. Schade of verlies

Bij schade of verlies van de container wordt een nieuwe container bezorgd. Hierbij wordt de schade gecontroleerd. Indien de schade is ontstaan door verkeerd gebruik, worden de kosten voor de wisseling in rekening gebracht.

4. Tijdstip van aanbieden

De containers moeten door de inwoners op de aangewezen plaats langs de weg worden geplaatst. Plaatsing mag alleen op de avond voor de lediging of vroeg in de ochtend van de lediging. Als de container te laat wordt geplaatst, kan de ophaalronde worden gemist en moet gewacht worden tot de volgende ophaalronde. Hetzelfde geldt voor verkeerd geplaatste containers.
Als de container niet is geleegd, kunt u navraag doen bij de klantenservice van ROVA (038 42 73 777). De vrachtwagenchauffeur kan een fout hebben gemaakt. Probeer zo snel mogelijk te bellen, dan kan hij eenvoudig dezelfde dag alsnog langsrijden. ROVA kan ook een alternatieve inhaaldatum aanbieden.

5. Wijze van aanbieden

De container mag niet te vol worden aangeboden. De klep moet de container volledig afsluiten. Te volle containers of te zware containers (> 80kg) worden niet geleegd.
Ook moeten inwoners voorkomen dat het afval vastgedrukt wordt in de container. Hierdoor kan het afval vastvriezen of vasthaken aan de container. De container wordt dan niet volledig geleegd maar de lediging wordt wel geregistreerd. De inwoner dient het vastzittende afval zelf los te maken met een schep of stok.
Vastzittend afval kan ook stankoverlast veroorzaken. De inwoner dient zelf met een tuinslang of bezem de container schoon te houden.

6. Omgevallen container

Als een container omvalt, is de inwoner verantwoordelijk voor het opruimen van het afval. Als de vrachtwagen de straat is gepasseerd, kan het afval pas bij de volgende ophaalronde worden opgehaald. De vrachtwagen heeft een speciale arm waardoor een afvalbak niet kan omvallen bij het optillen. Bij het terugplaatsen kan de lege vak wel omvallen door een schuine ondergrond. In gevaarlijke situaties zal de chauffeur de bak handmatig terugplaatsen.

7. Aanbieden op de juiste locatie

Afvalbakken kunnen alleen geplaatst worden langs verharde wegen. In smalle doodlopende wegen of onverharde wegen wordt geen afval opgehaald. De inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het verplaatsen van de container naar de weg.

8. Zakken restafval in ondergrondse container

In iedere buurt is een ondergrondse container geplaatst voor zakken restafval. Met behulp van een chipkaart kunnen inwoners 24 uur per dag de klep openen en hun afvalzak met restafval erin stoppen. Zodra de container vol is, krijgt ROVA automatisch een bericht en wordt de container geleegd. Bij storing kan 24 uur per dag gebeld worden met de storingsdienst van ROVA. Het is verboden om een afvalzak naast de container te zetten.

9. Bouwcontainers op gemeentegrond

Bij bouwwerkzaamheden wordt vaak gebruik gemaakt van een grote bouwafvalcontainer. De container moet op eigen terrein worden geplaatst.
Soms is het noodzakelijk om de container tijdelijk op gemeentegrond te zetten door ruimtegebrek.
Daarvoor moet u wel eerst toestemming vragen. Gebruik hiervoor het online contactformulier. Zet in de melding uw contactgegevens, locatie van de container en tijdsdeur.
Voorkom schade aan bestrating en plantsoenen. Veroorzaak ook geen belemmeringen of gevaar voor het verkeer.

Laatst aangepast: 05-07-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen

Wilt u meer informatie?

Klantenservice ROVA