Afvalsoorten

Verpakkingen

Een groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit verpakkingen van plastic, metaal of drankkarton (PMD). Deze verpakkingen worden 1 keer per 4 weken gratis huis-aan-huis ingezameld via de grijze container met oranje deksel. Bij enkele grote appartementen is een ondergrondse container geplaatst voor deze verpakkingen (openen met speciaal pasje). De verpakkingen mogen geen resten van voedingsmiddelen bevatten. Plastic afval dat niet gebruikt is als verpakking mag niet in deze oranje container (zoals emmers, piepschuim en tuinstoelen). Ook verpakkingen met een combinatie van plastic- en aluminiumfolie (zoals koffiepakken en chipszakken) mogen niet in de oranje container.
In een speciale fabriek worden de verpakkingen gesorteerd. Daarna kunnen de afzonderlijke materialen weer worden hergebruikt.

Groente- Fruit- en Tuinafval

GFT-afval staat voor Groente, Fruit en Tuin-afval. Het is klein organische afval zoals etensresten, aardappelschillen, klokhuizen, verwelkt boeket en gemaaid gras. Vrijwel ieder huishouden heeft een grijze container met groene deksel voor het GFT-afval. Een keer per 2 weken wordt het GFT-afval gratis huis-aan-huis ingezameld.
Het GFT-afval wordt afgevoerd naar een vergistinginstallatie. Met behulp van bacteriën wordt het afval afgebroken en hierbij komt warmte en biogas vrij. De warmte wordt gebruikt voor de verwarming van het gebouw en het biogas wordt geleverd aan het landelijke aardgasnet of gebruikt als brandstof voor de vuilniswagens. Het overgebleven organische materiaal wordt vervolgens verder bewerkt tot compost. 100% van het GFT-afval wordt op deze manier nuttig hergebruikt.
Inwoners zijn natuurlijk ook vrij om zelf hun GFT-afval te composteren.

Restafval

De inwoners van Dalfsen doen veel aan afvalscheiding en hergebruik. Alle het afval dat overblijft, heet restafval. De hoeveelheid restafval verschilt per huishouden.
De huishoudens in de kernen hebben een pasje voor de ondergrondse buurtcontainer. Met het pasje kan de klep wordt geopend en een volle standaard vuilniszak (60 liter) past in de vulopening. Per opening moet worden betaald. Het pasje geeft alleen toegang tot de eigen buurtcontainer.
In het buitengebied en industrieterreinen wordt het restafval 1 keer maand huis-aan-huis opgehaald via de grijze container. Per lediging moet worden betaald.
Het restafval wordt met vrachtwagens ingezameld. Het restafval wordt afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. Hier wordt het afval, zonder verdere handelingen, verbrand. De verbranding levert energie op. De rook wordt gefilterd. Het as wordt gestort.

Oud papier

Oud papier en karton wordt in de gemeente Dalfsen ingezameld door stichtingen, verenigingen, kerken en scholen. Inzameling gebeurt voornamelijk via een grote container op een plein of parkeerplaats. De inwoners brengen hun oud papier naar deze containers.
In sommige kernen halen enkele verenigingen oud papier en karton huis-aan-huis op. De data en locaties worden iedere maand gepubliceerd in de lokale krant.
In Hoonhorst hebben de inwoners een grijze container met blauwe deksel. De gratis huis-aan-huis inzameling is 1 keer per 4 weken.
Het oud papier en karton wordt afgevoerd naar de papierindustrie en hiervan worden weer nieuwe papierproducten gemaakt.

Textiel

De inzameling van textiel wordt op verschillende manieren gedaan. Een keer per twee maanden wordt een inzamelaar uitgeloot om huis-aan-huis kleding in te zamelen door middel van plastic zakken.
Textiel kan ook worden gebracht naar speciale verzamelcontainers op parkeerplaatsen of bij de kringloopwinkels. Tot slot verzamelen sommige scholen en stichtingen af en toe kleding.
Goed of versleten textiel kan prima worden hergebruikt. Kledingstukken, beddengoed of gordijnen worden, via kringloopwinkels in Nederland of buitenland, opnieuw gedragen of gebruikt. Versleten textiel wordt versnippert en opnieuw gebruik voor bijvoorbeeld spijkerbroeken en autobekledingen. De inzamelaars krijgen een kilovergoeding van de sorteerbedrijven. Sterk vervuilde en/of natte kleding kan niet worden hergebruikt en is restafval.

Glas

Glas wordt, op kleur, gescheiden ingezameld via bovengrondse of ondergrondse glasbakken. De bakken staan bij grote parkeerplaatsen in de kernen. De flessen en potjes moeten schoon en leeg worden aangeboden.
Glazen flessen en potjes worden door de glasindustrie opnieuw gebruikt voor nieuw verpakkingsglas zoals potjes en flessen. Tegenwoordig bestaat ongeveer 75% van alle verpakkingsglas uit oud glas. Dit bespaart veel grondstoffen en energie.
Het overige glas moet niet in de glasbak worden gegooid omdat het hergebruik hierdoor zeer moeilijk door wordt gemaakt. Gloeilampen, spaarlampen en tl-buizen horen bij het klein chemisch afval. Glas uit ramen en vensters kunt u gescheiden aanbieden bij het sloopafval of het milieubrengstation. Ovenschalen en kristal kan bij het restafval of naar het milieubrengstation.

Grof tuinafval

Grof tuinafval bestaat voornamelijk uit snoeiafval zoals takken en bladeren van een heg of boom. Vaak is de GFT-container te klein voor deze materialen of de hoeveelheid is teveel.
Grof tuinafval kan, tegen betaling, gebracht worden naar het afvalbrengstation of lokaal groenbedrijf. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken om voor het ophalen van het tuinafval. Grof tuinafval wordt versnipperd en gecomposteerd. Eventueel wordt het ook vergist (Zie GFT-afval).

Snoeihout

Snoeihout bestaat uit takken en stammen tot een diameter van 20 cm. Snoeiafval, takken met bladeren of twijgjes zijn geen snoeihout. Snoeihout wordt versnipperd en hergebruikt als bodemverbetering of als brandstof voor houtkachels.
Een aantal winterweekenden per jaar kan snoeihout kosteloos worden aangeboden bij groenbedrijven in de gemeente. Ook is per kern een paasvuur toegestaan waar snoeihout verbrand mag worden. In de gemeente Dalfsen geldt voor de overige verbrandingen een stookverbod.
Buiten deze mogelijkheden kan snoeihout, tegen betaling, worden ingeleverd bij de het afvalbrengstation of lokaal groenbedrijf.

Bladafval

Bladafval is vooral in de herfst aanwezig. Het blad kan worden aangeboden via de GFT-container maar ook worden gebracht naar het afvalbrengstation of lokaal groenbedrijf. In de herfst plaats de gemeente Dalfsen in de kernen bladkorven in de plantsoenen. Hier mogen inwoners bladafval in gooien.
Het bladafval wordt versnipperd en gecomposteerd. Eventueel wordt het ook vergist (Zie GFT-afval).

Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of restafvalcontainer aangeboden te kunnen worden. Grof huishoudelijk afval kan, tegen betaling, gebracht worden naar het afvalbrengstation. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken om het op te halen.
Een aantal bruikbare elementen (zoals hout, ijzer, steen) worden, in een nascheidinginstallatie van de verwerker, gescheiden en geschikt gemaakt voor hergebruik. Wat overblijft wordt verbrand.
Goede meubelstukken of apparaten kunt u ook inleveren bij de kringloopwinkel.

Elektrisch apparaten

Het recyclen van elektrische apparaten is tegenwoordig heel eenvoudig. Sinds enkele jaren betaalt men bij de aanschaf van een nieuw elektrische apparaat voor de milieuvriendelijke verwerking van uw oude apparaat, de zogeheten verwijderingsbijdrage. Dit betekent dat als men een nieuw apparaat koopt, de leverancier verplicht is om het oude (soortgelijke) apparaat zonder extra kosten in te nemen (dit geldt ook voor verlichtingsapparatuur).
Bij de kringloopwinkel en het afvalbrengstation kan men ook elektrische apparaten inleveren.
ROVA, gemeenten, detailhandel en reparatiebedrijven bieden de ingenomen apparaten aan bij producenten of importeurs. De producent of importeur zorgt vervolgens voor het transport naar de verwerkingsbedrijven. De verwerkingsbedrijven halen eerst de gevaarlijke materialen uit de apparaten. Daarna worden alle bruikbare materialen uit de apparaten gehaald, zoals glas, ijzer, koper en andere metalen.
Het kringloopbedrijf repareert en verkoopt een deel van de apparaten.

Oud ijzer of metalen

U kunt metaal aanbieden bij het afvalbrengstation en de kringloopwinkel. Zink, lood, koper, aluminium en ijzer worden gerecycled en gebruikt voor de productie van nieuwe (bouw)materialen en producten. Recycling bespaart grondstoffen en voorkomt milieuvervuiling.

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval (KCA) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Voorbeelden van KCA zijn: spaarlampen, TL-lampen, batterijen, bestrijdingsmiddelen, olie, oliefilters vetten, verf, terpentine en accu’s.
KCA kunnen kosteloos worden aangeboden op het afvalbrengstation.

Chemokar op dinsdagmiddag op verschillende plekken

 • Lemelerveld
  • Het Kroonplein van 11.30 tot 12.45 uur
 • Nieuwleusen
  • Parkeerplaats bij sporthal De Schakel van 13.30 tot 15.30 uur
 • Dalfsen
  • De parkeerplaats bij de RK-Kerk in het centrum van 16.00 tot 18.00 uur
 • Buitengebied
  • Alleen op afspraak opgehaald

Lege verpakkingen, zoals verfblikken en flessen van bijvoorbeeld wasbenzine of lege spuitbussen worden niet apart ingezameld en mogen in het restafval. Spoel de verpakkingen niet om, want het beetje dat achterblijft, levert geen risico’s meer op en kan geen kwaad bij verbranding.
Bij de halteplaatsen van de chemokar kan ook kleine elektrische huishoudelijke apparaten en verlichtingsapparatuur worden ingeleverd.

Het metaal uit batterijen en accu’s (zink en staal) is geschikt voor hergebruik. Het cadmium uit ingeleverde batterijen wordt weer gebruikt in de productie van nieuwe batterijen. Glas van tl-lampen en spaarlampen wordt gebruikt voor nieuwe lampen. Het zilver uit foto-ontwikkelaar en -fixeer is opnieuw bruikbaar. Olie wordt weer als brandstof benut.
Het klein chemisch afval wat overblijft, gaat naar speciale verbrandingsovens. De hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de gassen die daarbij vrijkomen. KCA dat niet kan worden gerecycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen.

Zwerfafval

Bewust of onbewust belandt afval in de openbare ruimte zoals op straat of plantsoen. Inwoners rapen het zelf op of de gemeentelijke buitendienst ruimt het op tijdens het onderhoud.
In de drukbezochte delen van de kernen heeft de gemeente Dalfsen afvalbakken geplaatst. Deze bakken worden regelmatig geleegd. Op de bankjes bij de rustplaatsen in het buitengebied zijn bordjes geplaatst met het verzoek afval mee te nemen.
Af en toe wordt grof tuinafval, chemisch afval en restafval gedumpt in plantsoenen en bossen. De gemeente probeert de eigenaar te achterhalen om de opruimkosten te verhalen.
Vanaf 2015 is een ondersteuning beschikbaar voor extra voorlichting, preventie en opruimen. Buurten, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen hun plannen voorleggen aan de gemeente. De ondersteuning kan bestaan uit personele inzet, materiaal of financiële ondersteuning.

Grond

Wortelkluiten met grond, graspollen of kleine hoeveelheden grond kunnen in de GFT-container worden gestopt. Kleine hoeveelheden vervuilde grond (enkele kilo’s) kunnen bij het restafval. Voor de afvoer en hergebruik van grotere hoeveelheden grond gelden speciale bodemregels. In enkele gevallen is eerst bodemonderzoek noodzakelijk.
Grond kan, tegen betaling, afgevoerd worden naar het afvalbrengstation of lokale grondbanken.
Grond wordt bij verwerkers gezeefd (indien nodig schoongemaakt) en daarna gebruikt in weg- en waterbouw, bijvoorbeeld als verhardingsmateriaal, onder het wegdek en in geluidswallen, en als één van de hoofdbestanddelen bij de productie van beton en asfalt.

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval kan ongesorteerd worden aangeboden bij het afvalbrengstation (tegen betaling). Ook kan een puincontainer worden besteld bij een lokaal sloopbedrijf. Na inzameling bij verwerkers wordt het gescheiden. Hierdoor kunnen materialen worden gerecycled, zoals kozijnen (metalen, kunststof, hout), puin (stenen) en kunststof folie.
Onder schoon puin wordt verstaan verwerkbaar en niet verontreinigd puin, zoals: beton, metselwerk, klinkers, natuursteen, keramisch materiaal, grind, bakstenen en dakpannen.
Schoon puin wordt eerst gezeefd. Afhankelijk van de grootte van het materiaal wordt het gebruikt in de weg- en waterbouw, bijvoorbeeld als verhardingsmateriaal, onder het wegdek en in geluidswallen, en als één van de hoofdbestanddelen bij de productie van beton en asfalt.
Vervuild puin (bijvoorbeeld wand- en vloertegels) is onder te verdelen in verontreinigd puin (d.w.z. puin vermengd met verontreinigde grond, gevaarlijke afvalstoffen of asbesthoudend afval), en niet-bewerkbaar puin (bijvoorbeeld puin verontreinigd met glas of teer, glashoudend puin, gasbeton-blokken en kalkzandsteen). Vervuild puin wordt schoongemaakt. Daarna kan het alsnog worden gebruikt in de weg- en waterbouw of bij de productie van beton en asfalt.

Asbest

Asbest kunt u op verschillende plekken in en rondom het huis tegenkomen. Stofdeeltjes die vrijkomen bij de sloop of bewerking van asbest, kunnen bij inademing ernstige aandoeningen veroorzaken zoals kanker en stoflongen.
Asbest is niet altijd makkelijk te herkennen. In een laboratorium of door een deskundig asbestinventarisatiebedrijf kan met 100 procent zekerheid worden vastgesteld of een materiaal of product asbest bevat. Schakel bij twijfel altijd een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in!
Het slopen of verwijderen van asbesthoudend materiaal moet altijd vooraf worden gemeld bij de gemeente. In veel gevallen is het beter om asbest te laten verwijderen door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Bij grote hoeveelheden en voor bepaalde soorten asbest is dat zelfs verplicht!

Kleine hoeveelheden asbest kunnen zelf gebracht worden naar het milieubrengstation. Het asbest moet met doorzichtig plastic, dubbelverpakt en vastgetaped worden aangeleverd. Bij de gemeentewerven is gratis speciaal folie beschikbaar voor inwoners.
Als het asbest niet op deze wijze is verpakt, dan wordt het niet geaccepteerd. Bij het milieubrengstation kunnen aparte zakken voor asbest worden gekocht. Het asbest mag niet op het afvalbrengstation worden verpakt.
Asbest kan niet worden hergebruikt. Momenteel wordt asbest dat afkomstig is van ROVA-gemeenten ondergronds opgeslagen. Dan is het niet meer gevaarlijk omdat het zich niet kan verspreiden door het grondwater of de lucht. Voor de toekomst wordt er naar andere verwerkingsmogelijkheden gezocht.

Bedrijfsafval

De gemeente Dalfsen is niet verantwoordelijk voor bedrijfsafval. Bedrijven moeten de afvoeren hun afvalstromen zelf organiseren bij diverse marktpartijen. Daarbij mag geen gebruik worden gemaakt van de gemeenschappelijke afvaldienstverlening.
Bij de bedrijven worden regelmatig milieucontroles uitgevoerd, waarbij ook gelet wordt op de afvalverwerking.

Afvalbrengstation ROVA

Het gemeentelijk afvalbrengstation voor de inwoners van Dalfsen is gevestigd op het industrieterrein Hessenpoort in Zwolle (Rijnlandstraat 2) of Heesweg 20 in Raalte. De rijroute staat met borden aangeven. Op vrij- en zaterdagen kan het druk zijn en ontstaat een wachtrij voor de ingang.
Bij binnenkomst wordt het nummerbord en soort afval geregistreerd . Ook wordt het voortuig en eventueel aanhanger gewogen. Hierna rijdt men door naar het losgedeelte. Met borden en instructeurs moet het afval op de juiste plaats in containers worden gegooid. Hierna wordt bij de uitgang het voertuig en aanhanger opnieuw gewogen. Op basis van het weegverschil worden de kosten berekend. Man kan contant of met een pinpas betalen. U krijgt een afschrift van het soortafval, de weging en de betaling.
Van maandag tot en met vrijdag is het afvalbrengstation geopend van 7:45 tot 17:00 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden van 9:00 tot 16:00 uur.

Kringloopwinkels

Een van de beste manieren van hergebruik van materialen is via de kringloopwinkel. Overbodige maar goede materialen en goederen kunnen inwoners brengen naar de winkel. Hier wordt het doorverkocht aan nieuwe eigenaren. Eventueel wordt door vrijwilligers reparaties uitgevoerd.
De kringloopwinkel in Dalfsen (Noggus&Noggus, Singel 19-23) en Nieuwleusen (DeuroeVeuroe, De grift 17) hebben op het buitenterrein ook containers staan voor glas, textiel, oud papier, oud ijzer, elektrische apparaten en meubels.
Grote hoeveelheden goederen kunnen na telefonische afspraak gratis worden opgehaald. Voor het afgeven van goederen gelden de volgende regels: deponeer de metalen in de daarvoor bestemde container; lever alle goederen schoon aan; verpak kleine artikelen soort bij soort in.
Meer details: Noggus en Noggus en DeuroeVeuroe

Afbeelding logo container ROVA + logo afvalkalender Afbeelding logo container ROVA + logo afvalkalender
Laatst aangepast: 21-08-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen

Wilt u meer informatie?

Klantenservice ROVA