Wat betaalt u aan water?

Het beheer en onderhoud van het water en riolering kost geld. Om dit te bekostigen betaald u belasting aan de gemeente en het waterschap.

Gemeentelijke rioolbelasting

Om het afvalwater naar de zuivering af te voeren, en het hemelwater te verzamelen en te verwerken legt de gemeente een stelsel van buizen en gemalen aan.
Elk aangesloten huishouden betaald rioolbelasting (lozingrecht). De hoogte van de investeringen in de riolering en daarmee het lozingrecht wordt bepaald door het college van burgemeester en wethouders. De rioolbelasting mag alleen besteedt worden voor de aanleg en onderhoud van het rioolstelsel. Ook de kosten voor de aanleg van waterberging (wadi’s) en de aanleg van hemelwaterriool worden bekostigd uit de rioolheffing.

Waterschapsbelasting

Jaarlijks wordt ook de waterschapsbelasting geheven. De waterschapsbelasting bestaat uit meerdere heffingen. De hoogte van de heffingen kunt u vinden op de website van het waterschap.

De inkomsten worden ingezet voor het aanleggen, beheren, onderhouden en verbeteren van de watersystemen, waterkeringen en waterwerken (stuwen en gemalen) in het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. De belasting wordt ook benut voor het onderhouden van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Heeft u een vraag over het water?

Via het online contactformulier kunt u uw vraag stellen. Vergeet niet uw gegevens en het onderwerp van uw vraag in te vullen. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw vraag in behandeling nemen.

Laatst aangepast: 05-07-2017