Inhoud Waterplan gemeente Dalfsen

Water staat hoog op de politieke agenda. Van oorsprong had het waterbeheer een technische benadering en was gericht op beheersing van water. Tegenwoordig blijkt deze manier van werken steeds vaker te gaan haperen. Klimaatveranderingen en veranderingen in ruimte- en grondgebruik hebben ervoor gezorgd dat het besef is gegroeid dat het toekomstige waterbeheer een andere aanpak vereist. Met de ondertekening van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is gestart vorm te geven aan een andere aanpak.

Eén van de belangrijke speerpunten in het NBW is het opstellen van een waterplan. In een waterplan wordt een kader geschapen voor het maken van beleidsmatige en procesmatige afspraken over de wijze waarop ruimtelijke ordening en water op elkaar afgestemd moeten worden.

Hieronder kunt u het Waterplan downloaden.

Naast het volledige rapport heeft u ook de mogelijkheid om de diverse onderdelen afzonderlijk te downloaden.

Laatst aangepast: 01-05-2017