Veelgestelde vragen leerlingenvervoer (FAQ)

Deze informatie geldt voor het schooljaar 2017-2018

Ouders of verzorgers zorgen vaak zelf dat hun kind dagelijks op school komt. Meestal is dat geen probleem. Veel kinderen wonen dicht bij school. Zij lopen of fietsen daar zelf naartoe. Voor sommige kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap hebben of naar een speciale school verder weg gaan. Dan kan het vervoer een probleem zijn. In dit soort gevallen kunt u in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer van de gemeente Dalfsen.

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen moet u, ouders of verzorgers, zelf een aanvraag indienen. Of u recht heeft op een vergoeding hangt af van een aantal zaken. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de regeling werkt.

Voor wie is deze regeling? Welke vormen van vervoer zijn er? Hoe gaat het aanvragen? Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Lees de informatie ook als u al gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Zo blijft u goed op de hoogte.

Direct naar vraag:

Voor welke leerlingen is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is mogelijk voor leerlingen van:

 • Scholen voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag;
 • De school voor speciaal basisonderwijs;
 • Het speciaal onderwijs;
 • Het voortgezet speciaal onderwijs;
 • Het regulier basisonderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap;
 • Het regulier voortgezet onderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap.

Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

Er zijn vier vormen van leerlingenvervoer:

 • Uw kind kan met de fiets naar school, u krijgt daarvoor een vergoeding;
 • Uw kind kan met het openbaar vervoer, u krijgt daarvoor een vergoeding;
 • Uw kind reist met aangepast vervoer (taxi(bus);
 • U toestemming krijgt voor eigen vervoer, u krijgt daarvoor een vergoeding.

Wat betekent aangepast vervoer voor uw kind?

Aangepast vervoer is vervoer met de taxi(bus). Houdt u rekening met een reistijd tot maximaal 75 minuten. Meer informatie over het vervoer krijgt u van de vervoerder zodra wij uw kind aanmelden voor aangepast vervoer.

Zorgt de gemeente voor leerlingenvervoer naar elke school van mijn keuze?

Nee, leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Met een toegankelijke school bedoelen we dat deze past bij de mogelijkheden van uw kind. Of past bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Kiest u voor een school verder weg? Dan moet u dit motiveren. Denk bijvoorbeeld aan een afwijzing door de dichtstbijzijnde school omdat er geen plaats is.

Ik woon dichtbij de school van mijn kind. Kan ik toch leerlingenvervoer krijgen?

Niet altijd. Voor leerlingenvervoer geldt een minimale kilometergrens van 6 km. De kilometergrens geldt niet wanneer uw kind vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap geen andere mogelijkheden heeft om te reizen (dus ook niet onder begeleiding met het openbaar vervoer). In dit soort gevallen vraagt de gemeente advies van een deskundige.

Voor de afstand van huis naar school gaan wij uit van de kortste route met de fiets volgens www.routenet.nl.

Moet ik betalen voor leerlingenvervoer?

Dat is afhankelijk van de school die uw kind bezoekt:

 • Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag? Of naar de speciale school voor basisonderwijs? En is uw verzamelinkomen in het jaar 2015 hoger dan € 25.650,00? Dan betaalt u een eigen bijdrage van € 523,30 per kind per jaar. U betaalt de eigen bijdrage voor maximaal 1 kind per gezin.

Hoe kan ik berekenen of ik de eigen bijdrage moet betalen?

U vindt uw verzamelinkomen op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2015. U kunt ook een inkomstenverklaring 2015 (voorheen IB60-formulier) opvragen bij de Belastingdienst. Dit is een officiële verklaring waar uw inkomensgegevens in staan.

Hoe vraag ik leerlingenvervoer aan voor mijn kind?

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen moet u zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen online. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl/aanvragen.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag leerlingenvervoer?

Hebt u een aanvraag gedaan, dan onderzoekt de gemeente welke vorm van leerlingenvervoer het beste bij uw kind past. Wij streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarom bekijken we eerst of uw kind kan fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of uw kind kan reizen met openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet, dan kan uw kind in aanmerking komen voor aangepast vervoer. In enkele gevallen is het mogelijk uw kind zelf te vervoeren.

Wanneer neemt de gemeente een besluit op mijn aanvraag?

Binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraagformulier ontvangt u een besluit op uw aanvraag.

Wetten en regels leerlingenvervoer zijn er?

De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is de verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen.

Laatst aangepast: 24-04-2017