Schoolverlof en vrijstelling

Onderwijs biedt kinderen de kans om zich te ontwikkelen en verder te komen in het leven. Succes op school begint bij aanwezig zijn in de lessen. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. Vrijstelling van zowel een geregeld schoolbezoek (schoolverlof) als de inschrijvingsplicht is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Deze vorm van vrijstelling, ook wel schoolverlof genoemd, wordt verleend wanneer er sprake is van buitengewone omstandigheden. Denkt u aan een verhuizing, huwelijk, een adoptieproces, jubileum of overlijden van naaste familie. Ook wordt schoolverlof verleend vanwege religieuze verplichtingen.

Daarnaast is schoolverlof mogelijk vanwege het beroep van de ouders/verzorgers. De schooldirecteur kan bij uitzondering een vakantie van maximaal tien schooldagen toestaan. Dit kan alleen als één van de ouders/verzorgers een beroep heeft met seizoensgebonden werk. Denk hierbij aan een beroep in de agrarische sector of in de horeca. Daarbij is het voor het gezin niet mogelijk om in een schoolvakantie in één schooljaar twee aaneengesloten weken met vakantie te gaan. Deze extra vakantie kan nooit plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Een schooldirecteur beslist op een aanvraag voor schoolverlof tot tien schooldagen. Bij een langere verlofduur beslist de leerplichtconsulent van de woongemeente van de leerling. Om een aanvraag zorgvuldig te beoordelen is er vaak overleg tussen de betrokken school en de leerplichtconsulent.

Vrijstelling van inschrijvingsplicht

Naast schoolverlof bestaat ook vrijstelling van de inschrijvingsplicht. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich in bijzondere omstandigheden beroepen op vrijstelling van de inschrijvingsplicht. Dit kan via het formulier 'beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht'. De omstandigheden of gronden voor deze vorm van vrijstelling staan hieronder vermeld.

Een beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. De leerplichtconsulent toetst, namens het college, of het beroep voldoet aan de eisen van de Leerplichtwet.

Gronden voor vrijstelling van inschrijvingsplicht

Laatst aangepast: 29-12-2016