Logopedie

Logopedische zorg

De gemeente Dalfsen biedt op alle basisscholen in de gemeente logopedische zorg. Op de scholen wordt uniform gewerkt en er is een uitgebreid preventief pakket beschikbaar. De logopedische zorg binnen dit pakket is laagdrempelig en bestemd voor alle leerlingen binnen de basisschool, dat wil zeggen groep 1 t/m 8.

Dankzij schoollogopedie kunnen communicatieproblemen in een vroeg stadium ontdekt worden. Niet alleen kan hierdoor het kind tijdig worden geholpen, ook problemen op andere ontwikkelingsgebieden kunnen worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan sociaal-emotionele problemen, gedragsstoornissen en moeilijkheden met lezen en spellen. Bovendien kunnen langdurige behandelingen aan tanden en kiezen worden voorkomen doordat de logopedist aandacht besteedt aan afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen en mondademen.

Vragen?

Laatst aangepast: 11-07-2017