Voorbeelden van logopedische problemen

Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van:

Adem en stem

 • Heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik
 • Heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen
 • Verkeerde ademhaling bij spreken, lezen en zingen

Spraak

 • Het niet kunnen uitspreken van klanken
 • Het vervormen van klanken
 • Het weglaten van klanken
 • Te snel en onduidelijk spreken
 • Neusspraak

Taal

 • Te weinig woorden kennen
 • Onvolledige zinnen
 • Verkeerd gebruiken van werkwoordsvormen
 • Verkeerde volgorde van woorden in een zin
 • Woorden en zinnen onvoldoende kunnen onthouden
 • Niet goed begrijpen wat er gezegd wordt
 • Onjuist gebruik van taal in sociale situaties

Gehoor

 • Spraak-/taalontwikkeling vertraagd door problemen met gehoor (bijvoorbeeld middenoor- problematiek)
 • Luistervaardigheid onvoldoende ontwikkeld

Mondgedrag

 • Hardnekkig duim-/vinger-/speenzuigen
 • Verkeerd slikken
 • In rust open mond
 • Te slappe spieren van tong en/of lippen

Vloeiendheid van spreken

 • Herhalen van klanken, lettergrepen of woorden
 • Lang aanhouden van klanken
 • Vast blijven zitten op bepaalde klanken
Laatst aangepast: 11-07-2017