Onderwijsbeleid

Integraal Huisvestingsplan 2015 - 2018

De gemeenteraad van Dalfsen heeft eind 2015 het Integraal Huisvestingsplan 2015 - 2018 voor het onderwijs vastgesteld.

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)

De WEB - gelden worden regionaal verdeeld via de centrumgemeente Zwolle en ingezet voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Enerzijds worden hiervan de NT1- en NT2-cursussen gefinancierd. Daarnaast worden de gelden ook deels ingezet op zogenaamde taalpunten binnen de verschillende regiogemeenten. Aan de taalpunten, meestal gevestigd in een bibliotheek, zijn taaldocenten verbonden die inwoners met laaggeletterdheid ondersteunen samen met vrijwilligers (de taalcoaches).

Onderwijsbegeleiding

Voor de jaren 2016 - 2019 is de notitie Onderwijsbegeleiding vastgesteld.

Contact

Laatst aangepast: 11-07-2017