Schoolkeuze

Voortgezet onderwijs

Alleen de kern Nieuwleusen heeft een school voor voortgezet onderwijs. Dit is een school voor Christelijk onderwijs. Het Agnieten College, locatie Nieuwleusen, is een kleinschalige school en biedt alle leerwegen van het vmbo, havo én atheneum. Naast Nieuwleusen hebben Zwolle, Ommen en Raalte vormen van voortgezet onderwijs.

Wilt u meer informatie?

Jaarlijks verspreidt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een gids voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze gids informeert ouders en leerlingen over de mogelijkheden in het onderwijs en over hun rechten en plichten. Dit is bedoeld om het contact tussen ouders en de school te versterken en om de keuze voor een (nieuwe) school makkelijker te maken. Deze gids wordt via de Sociale Verzekeringsbank elk jaar in de maand september aangeboden aan alle ouders van kinderen die in het betreffende schooljaar drie jaar worden.

Als u wilt weten welke scholen er in de gemeente Dalfsen voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn dan kunt u dit vinden in de digitale gemeentegids of op de website van de onderwijsinspectie.

Logo schoolkeuze Logo schoolkeuze
Laatst aangepast: 11-07-2017