Wat houdt een schoolgids in?

Wat houdt een schoolgids in?

Elke school heeft een schoolgids. Dit is een gids voor ouders waarin de school zichzelf beschrijft. In de schoolgids maakt de school duidelijk wat haar doelen zijn, hoe ze die doelen wil bereiken en welke resultaten ze heeft behaald.

In de schoolgids staat onder andere hoe extra zorg eruit ziet voor leerlingen met leermoeilijkheden of gedragsproblemen. Daarnaast geeft de school in de schoolgids informatie over de ouderbijdrage en de rechten en plichten van ouders en leerlingen

Laatst aangepast: 11-07-2017