Voortijdig schoolverlaten

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC)

Het behalen van een startkwalificatie speelt een belangrijke rol bij de toekomstperspectieven van een jongere. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal HAVO-, VWO- of mbo 2-niveau. Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, ook wel voortijdig schoolverlaters genoemd, hebben vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben vaker flexibele contracten en zijn vaker werkloos dan jongeren met een startkwalificatie. Een startkwalificatie biedt kansen op de arbeidsmarkt. Denk aan duurzaam en aantrekkelijk werk. Onder de noemer RMC zet de gemeente Dalfsen samen met haar regiogemeenten, het onderwijs en samenwerkingspartners stevig in op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en daarmee het vergroten van een kansrijke uitgangspositie voor jongeren.

Het RMC is een instantie die probeert om jongeren een goede start te bieden op de arbeidsmarkt. Dit geldt voornamelijk voor jongeren die niet meer leerplichtig zijn en niet ouder zijn dan 23 jaar. Het RMC heeft de wettelijke verplichting om jongeren zonder startkwalificatie te volgen totdat ze 23 jaar zijn. Dit betekent in de praktijk dat een jongere door een trajectbegeleider van het RMC wordt benaderd. Maar een jongere kan ook zelf contact opnemen met het RMC.

Als je met je opleiding wilt stoppen of van opleiding wil veranderen dan kan een RMC-consulent je helpen. Deze consulent kan je ook op weg helpen als je naast je werk een opleiding of cursus wilt volgen. Of als je nog niet weet wat je wilt of kunt. Bij het RMC kun je kosteloos de Educatiemeter maken. Dit is een test om meer zicht te krijgen op je opleidings- en beroepsinteresse en je persoonlijke kenmerken. De insteek is samen te kijken naar de mogelijkheden en kansen op leuk en duurzaam werk voor de toekomst.

Om zo goed mogelijk te kunnen helpen, werkt de RMC-consulent nauw samen met andere instanties die iets kunnen doen om jongeren uiteindelijk een goede kans op de arbeidsmarkt en in de samenleving te bieden.

Logo schoolverlaters Logo schoolverlaters

Informatie

De contactgemeente voor het RMC is de gemeente Zwolle. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer 038 49 82 800.

Meer informatie over de aanpak van voortijdig schoolverlaten in de regio IJssel-Vecht kunt u vinden op de website www.jijvaltnietuit.nl.

Samenwerkingspartners:

 • Onderwijs:
  • Scholen voor voortgezet onderwijs;
  • ROC's (Regionaal Opleidingen Centrum);
  • en andere onderwijsinstellingen.
 • Arbeid:
  • UWV Werkbedrijf
  • Het jongerenloket werkplein de Lure
  • Het bedrijfsleven (MKB).
  • Uitvoeringsinstelling voor Werknemers Verzekeringen (UWV)
 • Gemeenten:
  • Leerplichtconsulenten, consulenten jeugd, participatie en WMO
 • Jongerenwerk SMON Welzijn
Laatst aangepast: 11-07-2017