Route gevaarlijke stoffen gemeente Dalfsen 2017

Burgemeester en wethouders van Dalfsen maken bekend dat de gemeenteraad van Dalfsen op 27 maart 2017 de route gevaarlijke stoffen gemeente Dalfsen 2017 met bijbehorende kaart heeft vastgesteld.

In 2015 is de Wet Basisnet in werking getreden. Hierdoor is een aanpassing van de route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen nodig. De aanpassing betreft het verwijderen uit de gemeentelijke routering van de N35, omdat deze weg nu als Basisnet weg door het rijk is aangewezen. De overige 2 al aangewezen wegen blijven onderdeel van de gemeentelijke route gevaarlijke stoffen over de weg. Deze zijn:

  • N340 vanaf de gemeentegrens met Zwolle tot aan de gemeentegrens met Ommen;
  • N348 vanaf de gemeentegrens met Ommen tot aan de gemeentegrens met Raalte

Voor het vervoer over andere dan de aangewezen wegen is, zoals nu ook het geval is, een ontheffing van het College vereist.
Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage lag kon een zienswijze worden ingediend. Hier is geen gebruik van gemaakt. Het besluit is ongewijzigd vastgesteld.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 27 april 2017 tot en met 8 juni 2017 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen.

Onherroepelijk

Gedurende de periode dat beroep kon worden ingediend, is hier geen gebruik van gemaakt.
Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Laatst aangepast: 28-12-2017