Actieplan Verkeersveiligheid

In het verkeersveiligheidsplan zijn verschillende educatie- en voorlichtingsprojecten opgenomen. Doel van het verkeersveiligheidsplan is met behulp van gedragsprojecten zowel de objectieve- als subjectieve verkeersonveiligheid in de gemeente Dalfsen gericht te verbeteren.

Aan het eind van ieder kalenderjaar stelt het college van burgemeester en wethouders het verkeersveiligheidsplan van het jaar erop volgend vast. Projecten die in het verkeersveiligheidsplan zijn opgenomen kunnen daardoor worden uitgevoerd.

Laatst aangepast: 26-06-2017