Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Cliëntenraad WWB

De cliëntenraad is in 1998 ontstaan vanuit de wettelijk vastgelegde plicht van uitkeringsverlenende instanties om cliëntenparticipatie in te voeren.

Advies

Het is onze taak om de gemeente te adviseren bij haar beleid voor de minima. Wij kunnen advies geven, maar mogen cliënten niet persoonlijk vertegenwoordigen bij conflicten met Sociale Zaken. Wel kunnen wij klachten verzamelen om eventuele problemen in de dienstverlening van Sociale Zaken te kunnen aangeven. Wij staan open voor suggesties en ideeën van uitkeringsgerechtigden. Bovendien willen wij graag weten wat u van ons verwacht. Uw inbreng is voor ons van groot belang en uw suggesties doen er echt toe!

Contactgegevens Cliëntenraad WWB

  • Secretariaat Cliëntenraad WWB
  • Voor vragen kunt u zich tijdelijk richten tot de voorzitter, Cathrien Voortman.
  • Tel. (0529) 42 74 06
Leden cliëntenraad
Naam Functie Vertegenwoordigt..
Cathrien Voortman voorzitter PKN
Momenteel geen vertegenwoordiger secretaris
Roberto Weber lid Uitkeringsgerechtigden / minima
Gerda Brantenaar lid Uitkeringsgerechtigden / minima
Ria Haverkort lid Uitkeringsgerechtigden / minima
Hubi Ismail Jama lid Uitkeringsgerechtigden / minima
Jaco Slootweg lid Uitkeringsgerechtigden / minima
Bert Bosch lid Uitkeringsgerechtigden/ minima

Voor meer informatie over de cliëntenraad kunt u ook kijken op:

Laatst aangepast: 26-06-2017