Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Re-integratie voor bedrijven

Er zijn verschillende manieren om mensen met een uitkering te ondersteunen in hun re-integratie, bijvoorbeeld:

  • Scholing
  • Sollicitatietraining
  • Stimulering zelfstandig ondernemerschap
  • Gesubsidieerde arbeid

Een belangrijk onderdeel van het re-integratiebeleid is de zogeheten gesubsidieerde arbeid. Voor het realiseren van dergelijke arbeidsplaatsen is de gemeente afhankelijk van de bereidheid en de mogelijkheden van lokale instellingen en het bedrijfsleven.

Het doel van gesubsidieerde arbeid is om mensen met een uitkering in een werkomgeving te plaatsen. Door het verrichten van werkzaamheden binnen een organisatie worden werknemers in staat gesteld om ervaring en kennis op te doen. Daardoor kunnen ze later misschien doorstromen naar een reguliere (ongesubsidieerde) baan in uw bedrijf of elders.

In principe wordt gesproken van gesubsidieerde arbeid wanneer iemand werkzaamheden verricht waar de werkgever niet de (volledige) loonkosten voor betaalt.

Verborgen werkgelegenheid

De gemeente Dalfsen is soms op zoek naar ondernemers die werkloze mensen met een bijstandsuitkering een kans willen geven (opnieuw) werkervaring op te doen. Wij denken dan met name aan de 'verborgen werkgelegenheid' in een organisatie. Dit zijn werkzaamheden die wel nodig en nuttig zijn, maar als het ware blijven liggen of qua omvang net te weinig zijn voor een reguliere vacature of functievervulling. Afhankelijk van de kwaliteiten van de persoon kunt u wellicht veel plezier hebben van deze arbeidskracht.

De gemeente Dalfsen telt niet veel mensen met een bijstandsuitkering. Het is dus ook niet zo dat als u een "verborgen" vacature meldt, er direct een geschikte kandidaat is. Als u uw bedrijf en de werkzaamheden bij ons onder de aandacht heeft gebracht, kan het zijn dat we op een later tijdstip wel de juiste gegadigde voor u hebben. Wij zoeken dan weer contact met u.

Andere regelingen

Via de belastingdienst kunt u als werkgever soms ook gebruik maken van kortingsregelingen en vrijstellingen.

Door de invoering van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsinkomen (WIA) melden zich steeds meer gedeeltelijk arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt.

Gedeeltelijk arbeidsgeschikten komen vaak moeilijk aan het werk. En dat terwijl het veelal gemotiveerde en loyale medewerkers zijn. Er zijn tal van reïntegratie-instrumenten die daarbij helpen.

Meer informatie?

Laatst aangepast: 11-08-2017