Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Werken met behoud van uitkering

Werken met behoud van uitkering

In dit geval ontvangt de werknemer geen loon, maar behoudt hij of zij de uitkering gedurende de periode het werk wordt verricht.

In dit opzicht is het werken met behoud van uitkering vanuit de werknemer bezien strikt genomen geen gesubsidieerde arbeid omdat er geen loon wordt ontvangen. De duur van deze voorziening is bepaald op een periode van drie tot zes maanden. Bedoeling is dat werken met behoud van uitkering een opstap is naar het in dienst nemen van de werknemer of dat de werknemer wordt gedetacheerd.

Laatst aangepast: 18-02-2016