Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Voor cliënten

Wij horen graag van u wat u kunt en wat u verder wilt. Wij proberen altijd om uw traject naar vrijwilligerswerk, scholing, gesubsidieerde arbeid of een baan voor u op maat te regelen.

U kunt met uw contactpersoon bij de eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling bespreken welk traject voor u mogelijk is om uw situatie te veranderen. Samen kunt u dan een trajectplan opstellen.

Is alles dan vrijblijvend?

Nee, indien u een uitkering ontvangt moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen. Uit ervaring weten wij echter dat als u enthousiast bent, de kans van slagen veel groter is dat het traject slaagt!

Om u en de consulent te ondersteunen bij de keuzes, kan de consulent in overleg met u gebruik maken van een re-integratiebedrijf. Deze bedrijven bieden een grote hoeveelheid aan mogelijkheden aan zoals onder andere:

  • Arbeidskundig onderzoek
  • Scholing
  • Werkervaringsplaatsen
  • Sollicitatietraining
  • Begeleiding naar sociale activiteiten
  • Dagbesteding onder begeleiding
  • Medisch onderzoek
  • Fysieke conditieverbetering

De gemeente Dalfsen werkt vaak samen met de volgende bedrijven:

Natuurlijk is het ook mogelijk om andere re-integratiebedrijven te raadplegen, dit kan in samenspraak met uw consulent.

Jongeren worden bij het UWV Werkbedrijf al door jongerenconsulenten begeleid en eventueel doorverwezen naar het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC). Daarnaast kunnen zij, als zij tussen de 18 en 20 jaar zijn, gebruik maken van een leerbaan. Over de leerbanen is van alles te vinden op: www.jeugdwerkloosheid.nl en www.leerbanen.nl.

Indien de verwachting is dat u in korte tijd via solliciteren zelf weer een betaalde baan kunt vinden dan zal met u regelmatig contact worden opgenomen om uw sollicitatie activiteiten door te nemen. Bewaar deze gegevens dus goed.

Meer informatie?

Laatst aangepast: 11-08-2017