Aannemersovereenkomst "de Dalfser methode"

De gemeente Dalfsen en vijftien aannemers uit Dalfsen, Nieuwleusen en Lemerveld hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het toezicht op de uitvoering van bouwwerken én de verkorting van het bouwvergunningproces.

Vanaf de invoering van de methode in 2005 konden in eerste instantie alleen de Dalfser aannemers hieraan deelnemen om gezamenlijk ervaring op te doen met de aanpak. Nu de methode de goedkeuring heeft gekregen van het ministerie zullen aannemers, bouwbedrijven en tekenbureaus van buiten de gemeente Dalfsen actief worden benaderd om gebruik te maken van de methode en zodoende mee te liften op de voordelen die deze methode biedt.

De sterke punten van de methode op een rij:

  • alle kostbare en tijdrovende berekeningen die bij een bouwaanvraag horen hoeft de aannemer pas aan te leveren als de bestemmingsplan- en welstandstoets akkoord zijn
  • is de aanvraag in overeenstemming met het bestemmingsplan en correct aangeleverd, dan wordt de bouwvergunning een maand eerder afgegeven dan de wettelijke termijn van 12 weken
  • binnen twee werkdagen krijgt de aannemer uitsluitsel over gewenste/noodzakelijke afwijkingen van de bouwvergunning
  • een verminderd bouwtoezicht voor de aannemer bij de vergunde bouwprojecten

Het doel van de Dalfser methode is:

• streven naar een snellere bouwvergunningverlening die gepaard gaat met aanzienlijk lagere kosten voor de aannemers. De gemeente neemt een inspanningsverplichting op zich, om reguliere bouwaanvragen, die in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, binnen acht in plaats van twaalf weken na het indienen van de bouwaanvraag een bouwvergunning te verlenen. Om deze afspraak na te kunnen komen, is het een voorwaarde dat de aangesloten aannemers ervoor zorgen dat de bouwaanvraag correct en zo compleet mogelijk wordt ingediend.

• dat de aannemers de verplichting aangaan de kernbepalingen van het bouwbesluit (veiligheid, gezondheid, milieu) na te leven, waardoor een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Hij houdt daartoe gedurende de bouw een voortgangs- en eindcontrolelijst bij. Het bouwen volgens de vergunning en het bouwbesluit is namelijk verantwoordelijkheid van de aannemer zelf. Met name deze laatste doelstelling is opgenomen om de prioriteit van het gemeentelijk bouwtoezicht te verleggen naar de niet aangesloten aannemers en de zelfbouwers.

Het Dalfser initiatief heeft zelfs de belangstelling getrokken van het ministerie VROM die de methode heeft onderzocht. Het ministerie heeft geconstateerd dat de behandeling van de vergunningaanvraag onder de Dalfser methode in overeenstemming is met de wet- en regelgeving. Voor wat betreft het toezicht heeft het ministerie vastgesteld dat de huidige opzet van het gemeentelijk toezicht tijdens de bouw, dat deels door de aannemer zelf en deels door de gemeente wordt uitgevoerd, in combinatie met de halfjaarlijkse gezamenlijke controle, een goede basis vormt voor de invulling van de gemeentelijke toezichtstaak.
Ook landelijk is er veel belangstelling voor deze methode die als belangrijk voordeel heeft dat de wettelijke taken als vergunningverlening en het bouwtoezicht efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Wilt u als aanvrager van deze voordelen profiteren, neemt u dan contact op met één van de aannemers!

Deelnemers aannemersovereenkomst
Naam Adres Postcode en plaats Telefoon
Exel Bouwgroep Lemele Lemelerweg 38 8148 PC Lemele (0572) 33 14 46
Bouwbedrijf Boesenkool Nieuwleusen B.V. Meeleweg 14 7711 EM NIEUWLEUSEN (0529) 48 48 30
Aannemersbedrijf Bert Brinkman B.V. Middeldijk 6 7711 CB NIEUWLEUSEN (0529) 48 33 55
Aannemersbedrijf Heetebrij B.V. Meeleweg 78 7711 EP NIEUWLEUSEN (0529) 48 15 27
Bouwbedrijf E. Schuurman B.V. Evenboersweg 24 7711 GX NIEUWLEUSEN (0529) 48 15 00
Aannemersbedrijf Snijder B.V. Dommelerdijk 145 7711 CC NIEUWLEUSEN (0529) 48 15 05
Aannemersbedrijf Tempelman B.V. Den Hulst 70 7711 GR NIEUWLEUSEN (0529) 48 12 98
Aannemingssbedrijf G.B. van Hoek B.V. Petersweg 1b 7711 GC NIEUWLEUSEN (0529) 48 31 10
Bouwkundig Tekenburo H.J. Boesenkool Hulstkampenweg 7 7711 GZ NIEUWLEUSEN (0529) 48 48 30
Aannemersbedrijf Bongers B.V. Engellandweg 5 7722 RA DALFSEN (0529) 43 13 20
Bouwbedrijf te Kiefte B.V. Kerkstraat 26 8151 AP LEMELERVELD (0572) 37 12 71
Bouwbedrijf Van Pijkeren B.V. Hessenweg 10 7722 PK DALFSEN (0529) 43 22 33
Aannemersbedrijf Riezebos Goldkampstraat 4 7722 RN DALFSEN (0529) 43 13 32
Bouwbedrijf van der Vegt Hessenweg 72 7722 SH DALFSEN (0529) 47 13 73
Bouwbedrijf Van der Vegt B.V. Koelmansstraat 23 7722 LV DALFSEN (0529) 40 10 20
Van Wijnen bouw Dalfsen VOF Hessenweg 63a 7722 PJ DALFSEN (0529) 43 13 84
Terug naar bovenTerug naar boven


Laatst aangepast: 02-08-2016