Verzamelplan Buitengebied

Verzamelplan voor ontwikkelingen in het buitengebied!

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast waar functies als wonen, werken en recreëren een plek (kunnen) krijgen en welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Gemeenten moeten voor hun hele grondgebied zo’n bestemmingsplan hebben en deze eens in de 10 jaar updaten.

Hoe willen we dat het in de toekomst gaat?

In het buitengebied spelen veel grote ontwikkelingen, zoals een agrariër die wil uitbreiden of juist stoppen. Voor het laatste geval zijn er regelingen als Rood voor Rood (slopen in ruil voor een extra woningbouwkavel) en VAB (hergebruik van vrijgekomen agrarische bebouwing). Om hiervoor per plan het bestemmingsplan aan te passen kost veel tijd en geld. Teveel vindt de gemeente Dalfsen. Het ‘Verzamelplan Buitengebied’ moet dat veranderen.

Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente uw plannen in het buitengebied met die van anderen bundelt tot één nieuw bestemmingsplan.

Hoe gaat het nu in onze gemeente?

De gemeente Dalfsen heeft sinds 2013 één nieuw bestemmingsplan voor het hele buitengebied. Dit plan is flexibel gehouden, zodat er voor kleine (bouw)plannen alleen een omgevingsvergunning nodig is. Voor de grote plannen is vaak maatwerk nodig (aanpassing bestemmingsplan), omdat de gevolgen per geval moeten worden beoordeeld. U kunt hierbij denken aan gevolgen voor natuur en milieu, maar ook aan gevolgen voor uw buren.

Door mee te doen aan het verzamelplan krijgt u intensieve begeleiding van uw plan, weet u vooraf de planning en bespaart u minimaal 30% op de legeskosten. De gemeente Dalfsen gaat elk jaar één verzamelplan maken. Voorwaarde hiervoor is dat er tenminste 5 aanvragen zijn. Wilt u niet meedoen? Of voldoet uw plan niet aan de voorwaarden om mee te doen? Dan kunt u nog steeds via de gebruikelijke weg een aanvraag doen. U bespaart dan alleen niet op de kosten.

U kunt onderstaand een folder met meer informatie over het Verzamelplan Buitengebied downloaden:

Start 4e Verzamelplan Buitengebied

Het derde verzamelplan gaat in procedure en wordt waarschijnlijk rond de zomer vastgesteld. Het eerste en tweede verzamelplan waren een succes en ook het derde loopt volgens planning. Vandaar dat wij nu alweer starten met het 4e verzamelplan. U kunt zich tot 8 mei 2017 opgeven voor het ‘4e Verzamelplan Buitengebied’. We gaan altijd eerst met u in gesprek. In het gesprek kijken wij samen of uw plan aan wet- en regelgeving en beleid kan voldoen. Zo weet u vooraf of uw plan kans van slagen heeft en geschikt is om aan het verzamelplan mee te doen. U maakt dus geen onnodige kosten. Pas als u een aanvraag doet brengen wij kosten in rekening. U kunt in onderstaand pdf meer over de kosten en planning van het ‘4e Verzamelplan Buitengebied’ lezen.

Laatst aangepast: 07-08-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen