Verzamelplan Buitengebied

Verzamelplan voor ontwikkelingen in het buitengebied!

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast waar functies als wonen, werken en recreëren een plek (kunnen) krijgen en welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Gemeenten moeten voor hun hele grondgebied zo’n bestemmingsplan hebben en deze eens in de 10 jaar updaten.

Hoe willen we dat het in de toekomst gaat?

In het buitengebied spelen veel grote ontwikkelingen, zoals een agrariër die wil uitbreiden of juist stoppen. Voor het laatste geval zijn er regelingen als Rood voor Rood (slopen in ruil voor een extra woningbouwkavel) en VAB (hergebruik van vrijgekomen agrarische bebouwing). Om hiervoor per plan het bestemmingsplan aan te passen kost veel tijd en geld. Teveel vindt de gemeente Dalfsen. Het ‘Verzamelplan Buitengebied’ moet dat veranderen.

Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente uw plannen in het buitengebied met die van anderen bundelt tot één nieuw bestemmingsplan.

Hoe gaat het nu in onze gemeente?

De gemeente Dalfsen heeft sinds 2013 één nieuw bestemmingsplan voor het hele buitengebied. Dit plan is flexibel gehouden, zodat er voor kleine (bouw)plannen alleen een omgevingsvergunning nodig is. Voor de grote plannen is vaak maatwerk nodig (aanpassing bestemmingsplan), omdat de gevolgen per geval moeten worden beoordeeld. U kunt hierbij denken aan gevolgen voor natuur en milieu, maar ook aan gevolgen voor uw buren.

Door mee te doen aan het verzamelplan krijgt u intensieve begeleiding van uw plan, weet u vooraf de planning en bespaart u minimaal 30% op de legeskosten. De gemeente Dalfsen gaat elk jaar één verzamelplan maken. Voorwaarde hiervoor is dat er tenminste 5 aanvragen zijn. Wilt u niet meedoen? Of voldoet uw plan niet aan de voorwaarden om mee te doen? Dan kunt u nog steeds via de gebruikelijke weg een aanvraag doen. U bespaart dan alleen niet op de kosten.

U kunt onderstaand een folder met meer informatie over het Verzamelplan Buitengebied downloaden:

5e Verzamelplan Buitengebied. Meld u aan voor 7 mei!

Het verzamelplan is een bestemmingsplan waarin de gemeente verschillende plannen in het buitengebied bundelt tot één nieuw bestemmingsplan. Heeft u een (bouw)plan dat niet in het bestaande bestemmingsplan past? Dan kunt u meedoen aan het jaarlijkse ‘Verzamelplan Buitengebied’.

Door mee te doen aan het verzamelplan krijgt u intensieve begeleiding bij uw plan. De planning is vooraf duidelijk en u bespaart fors op de legeskosten. Het verzamelplan gaat alleen door als er vijf aanvragen zijn. Bij de vorige verzamelplannen was dit geen probleem, dus waarschijnlijk komt er dit jaar ook weer een verzamelplan. Op onze website www.dalfsen.nl staat meer informatie en een folder over het verzamelplan.

Vragen? Kom naar de inloopbijeenkomst op 13 maart

Op 13 maart 2018 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de foyer van het gemeentehuis in Dalfsen. Van 16.00 uur tot 19.00 uur kunt u binnenlopen. U kunt dan informatie krijgen over deelname aan het 5e verzamelplan en vragen hierover stellen. Ook kunt u het ontwerp 4e verzamelplan dan bekijken.

U kunt zich tot 7 mei aanmelden!

U kunt zich tot 7 mei 2018 aanmelden voor het verzamelplan. Dat kunt u doen door op onze website <……> het aanmeldformulier in te vullen. Voor algemene vragen kunt u bellen met mevrouw Klink via telefoonnummer 14 0529

Heeft u zich aangemeld? Dan plannen wij een gesprek met u in. In dit gesprek kijken wij samen met u naar de kans van slagen van uw plan.

Laatst aangepast: 22-02-2018

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen