Parapluherziening Lemelerveld 2006 en Nieuwleusen 2007

Burgemeester en wethouders van Dalfsen maken bekend dat de gemeenteraad van Dalfsen op 20 oktober 2014 de Parapluherziening Lemelerveld 2006 en Nieuwleusen 2007 hebben vastgesteld.

Dit is een algehele herziening van de geldende bestemmingsplannen waarmee meer eenheid in de begrips- en bestemmingsomschrijvingen is aangebracht. Aan de begrippen is ook de een omschrijving van Bed & Breakfast toegevoegd. Ook zijn er aanvullende afwijkingsregelingen opgenomen voor een aantal bestemmingen.

Het bestemmingsplan heeft met de bijbehorende stukken van 6 november 2014 tot en met 18 december 2014 voor iedereen ter inzage gelegen bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en de servicepunten in Lemelerveld en Nieuwleusen. Het bestemmingsplan Parapluherziening Lemelerveld 2006 en Nieuwleusen 2007 hoeft niet aan de digitale verplichting te voldoen. Hier kunt u de parapluherziening bekijken:

Bestemmingsplan, voorschriften en bijlagen
Plankaart Lemelerveld
Plankaart Nieuwleusen

Het bestemmingsplan is onherroepelijk sinds 19 december 2014.

Laatst aangepast: 07-07-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen