Vastgesteld bestemmingsplan ”7e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007, uitbreiding autobedrijf Zieleman”

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Dalfsen maken bekend dat de gemeenteraad van Dalfsen, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan“7e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007, uitbreiding autobedrijf Zieleman" op 22 juni 2015 heeft vastgesteld.

De “7e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007, uitbreiding autobedrijf Zieleman” maakt het mogelijk dat autobedrijf Zieleman aan de Burgemeester Backxlaan 206 in Nieuwleusen in oostelijke richting uitbreidt. Daarvoor wordt onder andere een watergang verlegd. Het plangebied vormt een deel van het kadastrale perceel gemeente Nieuwleusen, sectie P nummer 24 en ligt aansluitend aan de Burgemeester Backxlaan 206 in Nieuwleusen.

Ter inzage

Het bestemmingsplan lag met de bijbehorende stukken voor iedereen bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en ook in het servicepunt in Nieuwleusen ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0148.NNls07hz7-vs02 ook inzien via www.dalfsen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

Onherroepelijk

Het bestemmingsplan “7e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007, uitbreiding autobedrijf Zieleman” is vanaf 14 augustus 2015 onherroepelijk geworden.

Laatst aangepast: 07-07-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen