Ontwikkelingsovereenkomst De Dalfsenaar

Ontwikkelingsovereenkomst De Dalfsenaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken bekend dat zij op 18 december 2013 een privaatrechtelijke overeenkomst hebben getekend voor de locatie Koesteeg 2a, kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie Q, nummer 1830.

De overeenkomst is te zien als een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening.

  • In de overeenkomst van de Koesteeg 2a zijn wederzijdse afspraken vastgelegd over onder andere de bouw van twee gebouwen voor bed & breakfast, een bijgebouw voor een expositieruimte en een bedrijfswoning/beheerderswoning, het aanleggen van een beeldentuin en voor landschappelijk inpassing van het perceel conform een landschapsplan. Het kostenverhaal is verzekerd door het sluiten van deze overeenkomst.

De zakelijke inhoud van de overeenkomst ligt van 6 januari 2014 tot en met 19 januari 2014 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en is ook hier te downloaden.

 
Laatst aangepast: 05-08-2015

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen