Ontwikkelingsovereenkomst Westerveldweg (ong) en Schoolweg 10/10a

Ontwikkelingsovereenkomst Westerveldweg (ong) en Schoolweg 10/10a

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken bekend dat zij een privaatrechtelijke overeenkomst hebben gesloten voor de locatie Westerveldweg (ong), kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie W, nummer 83 en Schoolweg 10/10a in Dalfsen. Dit is volgens artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening.

De overeenkomst is te zien als een overeenkomst waarin onder andere de economische uitvoerbaarheid als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening wordt geregeld. In de overeenkomst zijn wederzijdse afspraken vastgelegd onder andere over de landschappelijke inpassing en architectuur en het saneren van agrarische bedrijfsbebouwing aan de Schoolweg 10/10a. Ook het kostenverhaal is verzekerd door het sluiten van deze overeenkomst.

De zakelijke beschrijving inhoud van de overeenkomst ligt van 26 maart 2015 tot en met 6 mei 2015 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en het servicepunt in Nieuwleusen. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

 
Laatst aangepast: 05-08-2015

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen