Beleidsregels Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen

De gemeenteraad van Dalfsen heeft op 23 juni 2014 de Beleidsregels “Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied van de Gemeente Dalfsen” vastgesteld.

De beleidsregels geven de mogelijkheden aan voor ontwikkelingen in het buitengebied. Het doel van de regeling is om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en een sociaal economisch leefbaar landelijk gebied te houden. De regels voor het toepassen van rood voor rood, hergebruik van vrijgekomen agrarische bebouwing en de kwaliteitsimpuls groene omgeving zijn in deze beleidsregels opgenomen.

  • “Rood voor rood met gesloten beurs”
  • “Hergebruik Vrijkomende Agrarische bebouwing”.

Alle informatie over deze beleidsregels kunt u bij het onderdeel regelgeving en beleid van onze website vinden.

Concept aanpassing van de beleidsregels - Geef uw reactie voor 27 september 2017!

De gemeenteraad van Dalfsen heeft in april 2017 een aanpak vastgesteld om de verwachte leegstand van 17 hectare gebouwen in het buitengebied van de gemeente aan te pakken. De gemeente vindt dit in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor de eigenaren van deze schuren, maar wil hen daarbij wel helpen. Op dit moment heeft de gemeente al de zogenaamde rood voor rood regeling. Voor de sloop van minimaal 850 m2 schuur kan er onder voorwaarden een woningbouwkavel komen op de plek waar gesloopt wordt. Hiervan is de afgelopen jaren in een aantal gevallen ook gebruik gemaakt.
Het idee is nu om niet alleen een nieuwe woning, maar bijvoorbeeld ook uitbreiding van een woning of een wat groter bijgebouw bij een woning in het buitengebied mogelijk te maken. Voorwaarde is dan wel dat voor iedere extra kuub woning of m2 bijgebouw er met een bepaalde verhouding schuren gesloopt worden. De bebouwing van het buitengebied van de gemeente moet daarmee per saldo wel afnemen. Om het slopen van schuren waar asbest in zit te bevorderen hoef je van die schuren minder m2 te slopen dan van schuren zonder asbest. Uitgangspunt is wel dat zowel op de sloop- en de nieuwbouw locatie de kwaliteit van het landschap er op vooruit gaat.
Alle voorwaarden en regels staan in de concept beleidsregels “Ontwikkelen met Kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen”. Vanaf 31 augustus 2017 tot en met 27 september 2017 liggen deze nieuwe concept 4 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en de servicepunten en zijn ze hieronder in te zien. Binnen de termijn kan iedereen hierop reageren bij het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders betrekken de reacties bij het voorstel aan de gemeenteraad over de regeling. De gemeenteraad moet uiteindelijk een besluit nemen over de regeling, pas daarna kan er gebruik van worden gemaakt.

Afbeelding uitzicht weilanden Afbeelding uitzicht weilanden
Laatst aangepast: 25-09-2017

Energieloket Dalfsen

Entente Florale Europe