Gebiedsontwikkeling gemeente Dalfsen

Gebiedsgericht werken is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.
Overheden, maatschappelijke organisaties en bewoners werken gezamenlijk aan het vitaal en leefbaar houden van het landelijk gebied.

Gebiedsplannen en regelingen

Afbeelding weiland buitengebied Afbeelding weiland buitengebied
Laatst aangepast: 03-04-2017