LEADER uitgangspunten

Uitgangspunten:

  • Bottom up: initiatieven vanuit de samenleving ;
  • Innovatief en door samenwerking;
  • Draagt bij aan sociale en/of economische vitaliteit van het platteland ;
  • Beoordeling door Lokale Aktie Groep: mensen uit het gebied zelf ;
  • Plannen getoetst aan het eigen ontwikkelingsperspectief.
Laatst aangepast: 24-07-2017

Energieloket Dalfsen

Entente Florale Europe