Lichtvisie Dalfsen

In en nabij het centrum van Dalfsen vonden en vinden op dit moment diverse werkzaamheden plaats: realisatie Waterfront (inclusief nieuwe kade) en de aanleg van een rotonde op de kruising Poppenallee, Stationsweg en Rechterensedijk. In deze gebieden moet ook openbare verlichting worden aangelegd.

Doel van de lichtvisie is om er voor te zorgen dat in het gehele gebied een samenhangende verlichting wordt gerealiseerd. Voor het maken van de lichtvisie is een werkgroep samengesteld waarin naast ambtelijke inbreng ook een vertegenwoordiging vanuit de gebruikers waren vertegenwoordigd: Wim Wijnberger namens de Ondernemersvereniging Dalfsen, Yvonne te Woerd namens Typisch Dalfsen en Dennis Damink namens Ontwikkel Combinatie Waterfront.

Op die wijze waren alle belanghebbenden en gebruikers direct en indirect betrokken bij de totstandkoming van de visie. Alle deelnemers ondersteunen en dragen de opgestelde lichtvisie. De lichtvisie is opgesteld door de heer Rob Kruizinga van bureau IPV te Delft.

De conceptversie van de lichtvisie is getoetst door het Qteam Waterfront. Het Qteam heeft enkele aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in de lichtvisie die op 10 december 2014 is gepresenteerd in gebouw De Overkant. Voor deze presentatie waren alle inwoners en ondernemers van het gebied maar ook de gebruikers van de bijzondere (kerk)gebouwen en de raadsleden uitgenodigd.

Na de presentatie was er gelegenheid om op een informele manier te reageren op het plan. Naar aanleiding van deze reacties is de definitieve lichtvisie op één punt aangepast en wel het toe te passen verlichtingsarmatuur op de rotonde + Vechtbrug en langs de Vechtdijk en Rondweg.

Laatst aangepast: 20-03-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen