Handbalveld sportpark Heidepark onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken op grond van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 25 januari 2010 het projectbesluit heeft genomen voor het verplaatsen van het handbalveld op sportpark Heidepark, Lemelerveld.

Inhoud projectbesluit ‘Verplaatsen handbalveld, sportpark Heidepark’

De verplaatsing van het handbalveld is nodig om de uitbreiding van de sporthal te kunnen realiseren. Hierdoor komt het nieuwe handbalveld deels te liggen in een bestaande bosstrook, op de plek waar zich nu een opslagplaats gemeentelijke werken bevindt. Het projectbesluit heeft betrekking op het gebied Zwembadlaantje/ Verbindingsweg 1A en is vooruitlopend op de herziening van het bestemmingplan genomen.

Procedure

Het projectbesluit is onherroepelijk.

Laatst aangepast: 05-08-2015

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen