Vijverlaan 2 te Nieuwleusen onherroepelijk

Projectbesluit Vijverlaan 2, locatie Vijverlaan 2 te Nieuwleusen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken bekend dat de gemeenteraad van Dalfsen op 26 oktober 2009 het projectbesluit ‘Vijverlaan 2’ heeft genomen. Het projectbesluit is vooruitlopend op de vaststelling van een bestemmingsplan.

Inhoud projectbesluit

Het projectbesluit maakt het slopen van de bestaande woning aan de Vijverlaan 2 te Nieuwleusen mogelijk met als doel het oprichten van een nieuwe grotere woning met extra kantoorruimte.

Procedure

Het projectbesluit is onherroepelijk.

Stukken behorende bij dit projectbesluit

Hieronder kunt u de stukken inzien door erop te klikken. Dit betreft de volgende stukken:
Ruimtelijke onderbouwing;
Nota van zienswijzen;
Aanvraag bouwvergunning;
Besluit bouwvergunning;
Situatietekening.
Verkennend bodemonderzoek;
Raadsbesluit.

Laatst aangepast: 05-08-2015

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen