Spelen en parkeren aan de Fabiushof

De afgelopen periode zijn we samen met bewoners van de Fabiushof bezig geweest met de herinrichting van de Fabiushof. Hierbij lag de focus vooral op het opnieuw inrichten van het spelen en het parkeren. Tijdens de twee informatieavonden op 7 september en op 9 november hebben meer dan 50 bewoners mee gedacht over de nieuwe inrichting van de Fabiushof!

Keuze voor spelen

Op woensdag 9 november hebben de aanwezige bewoners en kinderen hun voorkeur uitgesproken voor speelontwerp 1, waarbij is afgesproken dat de basketbalpaal in dit ontwerp komt te vervallen.

Eénrichtingverkeer Fabiushof en andere aanpassingen Fabiushof

Daarnaast komen er ook aanpassingen op gebied van parkeren, verkeer en groen.

  • Er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld tussen Fabiushof 3 en 33. De verplichte rijrichting wordt dan Van Ittersumstraat – Thomas à Kempislaan. De 6 parkeerplaatsen, die gerealiseerd worden tegenover Fabiushof 37 t/m 41 zijn dus ook bereikbaar vanaf de Thomas A. Kempislaan.
  • De uitritconstructie bij de Thomas à Kempislaan wordt verlengd tot voorbij het voetpad. Om het zicht op het voetpad te verbeteren wordt de haag gedeeltelijk verlaagd.
  • Het aantal parkeerplaatsen (ter hoogte van Fabiushof 37 t/m 41) wordt ten opzichte van het eerste schetsontwerp teruggebracht van 8 naar 6 parkeerplaatsen. Op deze plaats vervalt dan de drempel.
  • De drempel die tussen Fabiushof 22 en 24 ligt wordt opgeschoven naar de voetgangersdoorgang tussen de parkeerplaatsen Camerlinkstraat en Wilhelminastraat en wordt in geel uitgevoerd.
  • Er komt een duidelijkere markering tussen de parkeervakken op de parkeerplaatsen Wilhelminastraat en Camerlinkstraat
  • Er komt visueel (vlak) plateau van gele klinkers met drempelmarkering ter hoogte van de kruising met de parkeerplaats achter Camerlinkstraat/Van Ittersumstraat.
  • De boom voor Fabiushof 8 is weggehaald, omdat de wortels het voetpad enorm opgedrukten en dit nauwelijks op een andere manier te verhelpen is. Deze plaats wordt ingevuld met een extra parkeerplaats. Een nieuwe boom zal geplant worden in het plantvak voor Fabiushof 10.
  • Bij de nieuwe parkeerplaats naast Fabiushof 2 wordt de rijbaan met ca.1 meter naar achteren verlengd, zodat de laatste parkeerplaatsen makkelijker gebruikt kunnen worden. Ook wordt de te diep geplaatste straatkolken hier iets omhoog gehaald.
  • De lengte van hagen is ten opzichte van het 1e ontwerp teruggebracht, hier blijft de huidige bestrating bestaan zodat er ruimte is om (bijvoorbeeld) boodschappen uit te laden. De auto’s mogen hier niet permanent geparkeerd worden, dit mag alleen in de parkeervakken.
  • De hagen worden op ongeveer 40 cm van de molgoot geplant zodat de rijbaan voldoende ruim blijft.

Het definitieve verkeersontwerp kunt u onderaan deze pagina vinden.

Tevens wordt nogmaals aandacht gevraagd voor het volgende: de Algemene Plaatselijke Verordening geeft aan dat caravans (APV, 5.6 lid 1) en aanhangers (APV 2.10 lid 1, b) niet langer dan 3 dagen in het openbare gebied (dus op openbare parkeerplaatsen) gestald mogen worden.

Planning werkzaamheden

Aannemer Van Lenthe voert de civiele werkzaamheden uit. Zij starten in week van 6 maart met de straatwerkzaamheden. Op 27 februari start de gemeente met het rooien van de beplanting en het verwijderen van de speeltoestellen. We verwachten dat de straatwerkzaamheden ongeveer een maand in beslag gaan nemen. Eind maart/begin april wordt de beplanting aangebracht en worden de speelaanleidingen en –toestellen geplaatst. Uiteraard zijn we voor de planning afhankelijk van de weersomstandigheden.

Houdt u er rekening mee dat de Fabiushof in deze periode minder goed toegankelijk is en dat u uw auto parkeert op de parkeerplaatsen aan het begin en eind van de Fabiushof. Excuus voor het ongemak.

Laatst aangepast: 07-03-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen