Welzijnsbeleid

Welzijnsbeleid gemeente Dalfsen

Op 1 januari 2017 gaat het toekomstgerichte welzijnsbeleid 2017-2020 van start in de gemeente Dalfsen. De welzijnsorganisaties Landstede Welzijn, SMON welzijn en SWOL gaan samen uitvoering geven aan dit welzijnsbeleid.

Het welzijnsbeleid bestaat naast de opdracht aan de welzijnsorganisaties ook uit 2 subsidieregelingen waarvoor u jaarlijks een aanvraag kunt indienen.

Subsidie innovatieve preventieprojecten sociaal domein

Als we serieus willen inzetten op preventie, dan is het belangrijk om ook partijen naast Landstede Welzijn, SMON en SWOL uit te dagen om hierin een rol te spelen en te werken aan vernieuwende en toekomstbestendige oplossingen.

Het doel is om innovatie op het gebied van welzijn en onze maatschappelijke doelen te stimuleren en om samenwerking tussen verschillende partners mogelijk te maken. Naast de drie welzijnsinstellingen nodigen we met deze regeling ook andere partijen op het gebied van preventie en vroegsignalering uit om een actieve rol te spelen binnen de welzijnsstructuur van de gemeente Dalfsen.

Door te werken met projecten en projectsubsidie zijn we flexibel en is er ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

In de periode 2017-2020 wordt er jaarlijks een bedrag van € 250.000 geïnvesteerd in innovatie projecten op het gebied van preventie en vroegsignaleringsprojecten binnen het sociaal domein.

Subsidie maatschappelijke duurzaamheid

De veranderende samenleving vraagt meer eigen inzet en initiatief van inwoners. We willen inwoners hiervan bewust maken, maar ook stimuleren. Deze subsidieregeling wil initiatiefrijke inwoners, verenigingen en organisaties ondersteunen bij voorstellen waarbij het gaat om het behouden van een sociale leefomgeving.

In de periode 2017-2020 wordt er jaarlijks € 5.750 gereserveerd voor projecten en activiteiten die passen binnen de regeling maatschappelijke duurzaamheid.

Laatst aangepast: 05-07-2017