Integratie in de gemeente Dalfsen

Integratie vergunninghouders: een nieuw thuis in Dalfsen

Het huisvesten van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) is niet nieuw. Vergunninghouders zijn ook de afgelopen decennia opgevangen en begeleid bij hun komst in Dalfsen. Het aantal vergunninghouders dat in Nederland (en dus ook in de gemeente Dalfsen) is komen wonen, is de afgelopen paar jaar echter behoorlijk gestegen. Verder merken we dat de integratie van vergunninghouders in veel gevallen lang duurt (dat is landelijk zo). Daardoor blijven mensen ongewild lang thuis zitten en kunnen zij onvoldoende meedoen in de Nederlandse en lokale maatschappij. Daarom is een plan van aanpak voor de integratie van vergunninghouders opgesteld

Plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’

Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak 'Thuis in Dalfsen'. Met dit plan van aanpak wordt gewerkt aan goede randvoorwaarden in de gemeente Dalfsen waardoor vergunninghouders zo snel en zo goed mogelijk kunnen integreren en naar vermogen kunnen meedoen in de Nederlandse en lokale samenleving. U kun het plan hieronder downloaden.

Brainstormbijeenkomsten

Om input vanuit de vergunninghouders, inwoners en organisaties te krijgen voor dit plan van aanpak, zijn er van eind oktober tot begin december 2016 een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de brainstormbijeenkomsten in Nieuwleusen, Dalfsen en Lemelerveld is film getoond waarin het verhaal van een aantal vergunninghouders wordt verteld. Deze kunt u hieronder bekijken.

Laatst aangepast: 21-11-2017

Energieloket Dalfsen

Entente Florale Europe