Kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2011 staan alle kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Iedere locatie heeft een eigen registratienummer.

Wanneer u kinderopvangtoeslag van de belastingdienst wilt ontvangen, heeft u dit registratienummer nodig. Daarnaast weet u dan zeker dat uw locatie getoetst wordt op de kwaliteitseisen zoals deze in de Wet Kinderopvang aan opvangorganisaties gesteld worden.

Heeft u nog vragen?

Laatst aangepast: 21-03-2017

DigiD informatie

Entente Florale Europe

Duurzaam Dalfsen