Landschapspark Vechtvliet

Water is volop in de aandacht.

Water is de laatste jaren volop in de aandacht. Dat blijkt ook uit het Waterplan Dalfsen uit 2007, waarbij het idee voor een waterspeeltuin/park met water als interactief thema wordt genoemd. De doelstelling van toen was om te komen tot een ‘interactieve waterspeeltuin met kleinschalige aan water gerelateerde speeltoestellen, greppel, sloten en een kikkerpoel’.

Het oorspronkelijke idee was dus een kleinschalige opzet. Dit idee is echter verder ontwikkeld naar een meer parkachtig concept waarin de doelstellingen vanuit Ruimte voor de Vecht en de Kaderrichtlijn water worden ingevuld en waar invulling gegeven kan worden aan de behoeften vanuit recreatie en toerisme.

Door deze aanpak worden doelstellingen van provincie, waterschap en gemeente gecombineerd gerealiseerd. In het winterbed van de Vecht zijn de waterveiligheid en de Kaderrichtlijn Water de leidende beleidskaders. Voor het gebied Vechtvliet ligt de nadruk op extensief recreatief gebruik.

 

Op 28 juni 2010 heeft de gemeenteraad van Dalfsen ingestemd met de realisering van programma Symfonie aan de Vecht (8 projecten) in het kader van Investeren Met Gemeenten (IMG). Ook de provincie Overijssel heeft de meerwaarde van een Waterpark en van de herontwikkeling Vechtvliet onderkend en in oktober 2010 de beschikking afgegeven voor een deel van de financiering. Daardoor is de realisatie van de plannen haalbaar geworden.

Aanvullend is in 2011 door de gemeenteraad van Dalfsen besloten dat het activiteitenterrein eveneens naast het gemeentehuis moest komen. Dit betekent een extra doelstelling binnen het project.
Inmiddels is er een waterpark Dalfsen gerealiseerd; een landschappelijk park met water als centraal thema en een educatief en recreatief karakter. Voor de rivier de Vecht is extra waterberging gerealiseerd en zijn natuurvriendelijke inrichtingsmaatregelen ter bevordering van de waterkwaliteit aangebracht.

Het gebied Vechtvliet is een gebied dat meer toegankelijk gemaakt is voor de inwoners van Dalfsen. De nadruk ligt hierbij op extensief gebruik en extensieve recreatie met het behoud van de huidige landschappelijke waarde.

Laatst aangepast: 01-05-2017