Natte natuur

Afbeelding kinderen en water Afbeelding kinderen en water

Het golvenconcept biedt de kans om de natuurwaarden in het gebied te vergroten. Afgraving van de oevers en aanleg van twee buitendijkse en een binnendijkse poel voegt veel land-water gradiënt toe wat ideaal is voor amfibieën en reptielen. De binnendijkse poel is een belangrijke aanvulling op de watergangen in het landgoed. De locatiekeuze van de poelen heeft een belangrijke relatie met de gebruiksintensiteit.
Het oostelijk deel van het terrein nabij het dorp zal intensiever gebruikt worden met het strand, de jachthaven en het activiteitenterrein. De poelen liggen daarom in het westelijke deel op enige afstand van de dijk.

Plattegrond van de verschillende poelen. Plattegrond van de verschillende poelen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 
Laatst aangepast: 12-06-2015